Më të shiturit

Informationen

Na ndiqni në Facebook

 DigitAlb 1DigitAlb 2DigitAlb 3DigitAlb 4DigitAlb 5
      
 DVB-S2DVB-S2DVB-S2DVB-S2DVB-S
Frekuenca: 10762 10803 10845 10886 11470
SymbolRate: 30000 2995030000 30000 30000
Polarizimi:
FEC:3/52/33/53/57/8
Modulacion 8psk8PSK8PSK8PSK 
      
      
 Tring 1Tring 2RTKTVSH SatMKTV 2 Sat
      
 DVB-S2DVB-SDVB-SDVB-SDVB-S
Frekuenca: 11400 11427 12632 12656 11366 
SymbolRate: 13846 27500 04883 04883 30000 
Polarizimi:
FEC:3/43/4 1/21/23/4